Tuesday 29.9.2020 11:22



Znalecký ústav provádí oceňování majetku a podniků metodami podle zákona Ministerstva financí č. 151/1997 Sb. a dalšími uznávanými metodami:

 

Majetkové metody

Výnosové metody

Tržní metody

Metody kursové hodnoty

Metody kombinované











MONTEKALA, spol. s r. o.
© 2009 Webmaster