Monday 24.1.2022 20:28Reference

Odborné činnosti jsou zajišťovány soudními znalci s dlouholetými praktickými zkušenostmi v oceňování podniků a majetku společností, se kterými má znalecký ústav smluvní vztahy.


Za dobu existence zpracoval znalecký ústav více než 1 400 odborných posudků a finančních analýz pro řadu tuzemských i zahraničních obchodních společností, dále pro instituce z oblasti finančního a kapitálového trhu, ministerstva, předsednictvo vlády ČR, Kancelář prezidenta republiky, finanční orgány, soudy, policii atd.MONTEKALA, spol. s r. o.
© 2009 Webmaster