Monday 12.11.2018 19:36



Znalecký ústav poskytuje tyto služby:



Využití služeb v oceňování majetku a podniků je zejména v těchto oblastech:

Průměrné termíny zpracování znaleckých posudků jsou 1 až 3 týdny po předložení kompletních podkladů.














MONTEKALA, spol. s r. o.
© 2009 Webmaster