Monday 24.1.2022 20:12

MONTEKALA, spol. s r. o.

Znalecký ústav se sídlem v Praze a v Brně

"Společnost MONTEKALA, spol. s r. o. je od roku 1998 zapsána do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost při Ministerstvu spravedlnosti České republiky v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí, motorových vozidel a jiných věcí movitých, majetkových práv, cenných papírů, podniků, ostatního majetku a pro účetnictví."MONTEKALA, spol. s r. o.
© 2009 Webmaster